Sort jord på Tjærebyvej

Tue Tortzen – Byrådsmedlem for Enhedslisten Hillerød har dette indlæg:
Byrådet har – efter udsendelsen ”Den sorte Svane” besluttet at undersøge om rådgivningsfirmaerne Horten og COWI har haft forbindelse med kriminelle på de opgaver de har udført for vores kommune. God ide, når toppen af Danmark viser sig at være korrupt skal det selvfølgelig klarlægges og stoppes.
Svindlen har bl.a. været med ulovlig transport og aflæsning af forurenet jord.
Enhver kan tage ud på hjørnet af Frederiksværksgade og Tjærebyvej og se den store jordmængde som er kørt på for at rette skråningen op så den kan bruges til parkeringsplads og oplag. (Trailerne med firmanavn CSK har ikke noget med jordpåfyldningen at gøre.)
Byrådet har vedtaget at der ikke er kørt nær så meget jord på. Det siger ejeren nemlig. Så de 15-20 tusinde kubikmeter som ligger der er altså ren fantasi – selvom man kan gå ud og sparke til dem.
Ikke – registrerede jordmængder har vist sig at være en god forretning for kriminelle.
Kan Byrådet holde til ikke at få undersøgt hvor jorden kommer fra , om den er forurenet og hvem der har stået for plan og udførsel ?
Hvor skal ansvaret placeres hvis jorden er forurenet og det siver ned i det beskyttede grundvandsmagasin som ligger neden under ?
Tue Tortzen Byrådsmedlem, Enhedslisten