Hurtigere separatkloakering nødvendig!

Tue Tortzen Byrådsmedlem Enhedslisten med kraftig opfordring i dette indlæg.
Forurenet vand løber ud i naturen!!!!!!
Sommerens store regnskyl har tydeligt vist at vejret ændrer sig og vi må forvente at der kommer meget mere vand fremover.
Alle kan jo se oversvømmelser, vand på vejene og i kældre, men hvad sker der i kloaksystemet ?
Når der kommer meget regn kan vandet ikke være i ledningerne og så løber det ud i søer og åer – eller i terræn hvor det samler sig i lavninger og kældre.
Hvis det er rent regnvand giver det problemer, men langt værre er det når det er regnvand som er blandet med spildevand fra toiletter og husholdning.
Det er fyldt med bakterier og smittekilder som spredes ud i samfundet – og det er fyldt med næringsstoffer som ender i søer og åer til skade for dyr og planter.
Alene fra 22 juli til 7 august er der løbet 114.500 kubikmeter blandet spildevand ud af vores system – udenom vores nye, gode og dyre rensningsanlæg.
Det svarer til indholdet af 575 tusinde badekar.
Vi ved ikke hvor mange kilo fosfor, kvælstof og andre stoffer der har været i vandet, men vi ved at det meste er endt i Pøle Å og Havelse Å hvor det skader dyre- og plantelivet.
Og videre til Arresø og Roskilde Fjord hvor det bidrager yderligere til iltsvind og forurening.
Det er derfor Enhedslisten holder så stædigt på at vi skal skille regnvand og spildevand ved at lave særlige ledninger til regnvandet.
Det nuværende kloaksystem kan sagtens rumme spildevandet og få det ud på rensningsanlægget. Hvis regnvandet holdes for sig selv skader det ikke naturen.
Den spildevandsplan vi har er ikke god nok.
Veje og offentlige bygninger bliver separatkloakeret, men den halvdel af kommunens husstande som ikke skiller regn- og spildevand skal ikke slutte sig til.
Hver gang det regner kraftigt bliver det bevist at det er uansvarligt overfor både naturen og folkesundheden at lade kloakkerne løbe over.
Hvornår erkender det politiske flertal at det var forkert at stoppe den plan der var lagt for fuld separatkloakering i forrige byrådsperiode ?
Hvornår kommer der handling bag de mange fine udtalelser om at vi skal passe på naturen og miljøet ?

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 6 = 1