Regionerne er ikke problemet!

Kristeligt Dagblad 27. feb. Forfatter: TORBEN KJÆR Medlem Hovedstadens Regionsråd og Danske Regioners Sundhedsudvalg for Enhedslisten

Jacob Rosenberg (LA) opfordrede i kronikken den 19. februar til at nedlægge regionerne og få det bedste ud af sundhedsreformen. Regeringen har nærhed som første prioritet og kvalitet som tredje.
Regionerne har kvalitet som det vigtigste, og jeg har ikke hørt én borger prioritere det nærmeste hospital frem for det, der bedst sikrer helbredelse. Han spørger, hvorfor patienten skal bruge en hel dag på transport til og fra sygehus, hvis det kan håndteres i et sundhedshus tæt på patientens bopæl. Svaret er, at strukturreformen fra 2007 ikke havde en plan for kommunernes sundhedsopgaver, og at sundhedshuse derfor er vidt forskellige, findes for få steder, og at almen praksis kun vil tage egne patienter i sundhedshusene. Det er en misforståelse, at det skulle være regionerne, der ikke vil det sammenhængende sundhedsvæsen.
Det er grinagtigt, at regeringen beklager sig over kommunernes forskellige tilbud og tror, at 21 fællesskaber med 98 kommuner og en egenrådig gruppe som almen praksis bedre skaber ens tilbud end fem regioner. Regeringen ved, at regionerne er godt i gang med mange af reformens ambitioner som samarbejde om sundhedshus i Helsingør med 75 kommunale sengepladser og fælles ambulatorier. Det kunne man lave en national plan for.
Sundhedsreformen vil give især ældre med kroniske sygdomme behandling på et lavere niveau. Statsministeren har sagt, der ikke er råd til, at vi bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Det er ærlig snak, som bekræfter reformen som en øvelse, der vil ramme ældre hårdest.
I stedet kunne vi udnytte det kæmpe økonomiske potentiale i forebyggelse, hvor man ved meget om, hvad der skal til – et område, Danske Regioner modsat Folketinget arbejder seriøst med.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

41 + = 50