om Arresø forurening og noget om hvorfor..

Det er for så vidt sympatisk at Morten Messerschmidt i indlæg i lokalpressen kræver handling mod forureningen af Arresø.

Men det er da dobbeltmoral så det vil noget når man tænker på at Dansk Folkeparti – desværre sammen med alle andre end Enhedslisten- var med til at stoppe den plan for separatkloakering som Hillerød kommune havde udarbejdet i 2014.

Så længe store mængder af blandet regn- og spildevand løber udenom rensningsanlægget når det regner vil det forurene Arresø.

Hillerøds nye rensningsanlæg er langt bedre end de gamle anlæg, og det bliver endnu bedre når der indsættes et anlæg for rensning af medicinrester.

Vi ved ikke nøjagtigt hvor meget det drejer sig om, men det er anslået at 1,9 milliarder liter spildevand løb udenom rensningsanlægget i 2016-2019.

Hvis vi var begyndt at separatkloakere i 2016 ville vi være godt på vej nu, og om 5-6 år ville problemet være løst.

Nu er der ved at komme gang i separatkloakeringen af veje og offentlige bygninger, men det er slet ikke nok, de private ejendomme skal med ellers fortsætter overløbene og forureningen.

Vores rensningsanlæg er indrettet udfra fuld separatkloakering, og derfor kan problemet ikke løses uden.

De mange nye boliger i byen separatkloakeres med et samme eller så snart det er muligt , men de giver stadig mere spildevand og sammen med nye virksomheder øger de den samlede mængde som rensningsanlægget skal klare. Anlægget er bygget til at klare disse mængder – og mere til så det er ikke der problemet ligger.

Problemet ligger i at politikkerne – mod bedre vidende- vedtog at friholde private boliger for separatkloakering fordi de var bange for den skidtstorm der blev rejst af nogle private grundejere.

Så på en måde har Messerschmidt ret – det burde ikke være lovligt for en kommune at forurene naturen fordi man ikke tør tage de nødvendige beslutninger.

Tue Tortzen Byrådsmedlem Enhedslisten (Ø)

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 6 = 2