Ny gratis parkering ved Bøllemosen/Frederiksbro ?

Tue Tortzen, der er Byrådsmedlem for Enhedslisten Hillerød har følgende forslag angående problemet med P-pladser:

Nybyggeriet i Hillerød Bymidte kræver nye løsninger for parkering.
Mange P- pladser er anlagt midlertidigt på byggegrunde, og når der nu skal bygges forsvinder de.
Desuden vil hotellet på markedspladsen indskrænke antallet af pladsen i bymidten.
Mange muligheder har været undersøgt, men der er ikke kommet forslag som for alvor løser opgaven:
At få en ny stor gratis P-plads udenfor bymidten hvor de som arbejder i byen kan parkere så pladserne inde ved boliger og butikker kan bruges af beboerne og de som ikke kan gå ret langt.
Teglgårds- parkeringen er en god løsning i den ene ende af byen – vi mangler noget lignende i den anden ende.
Jeg foreslår derfor at der anlægges en ny stor P- plads på noget af Bøllemosen mellem Frederiksbro, Trolles Minde Alle og Roskildevej.
Det kunne være i en linie fra Tirsdagsvænget til Trollesbro, en god trediedel af Bøllemosen som jo nærmest er en eng. Der vil stadig være et stort område hvor kreaturer , planter og dyr kan trives.
Der er blød bund, så det vil koste en del i anlægsudgift. Desuden vil det være nødvendigt at lave en over – eller undergang ved Roskildevej så man kan komme sikkert ind i byen.
Kommunen ejer grunden, så samlet set er det stadig den billigste løsning i forhold til at købe jord langs slangerupsgade og bygge et P- hus. Desuden vil et P- hus helt sikkert kræve betaling.
Afstanden fra centrum i den ny P-plads vil være til Slotsarkaderne vil være ca 600 meter hvis vi laver en sti langs Trollesbro så man kan gå den lige vej.
Fra teglgårdssøens P- plads er der ca 800 meter til samme sted, og ingen af de to afstande er urimelige for folk med almindeligt godt helbred. Tvært imod, man har godt af gå hver dag.
Hvis vi får lavet en stor gratis P- plads i hver ende af byen lige udenfor ”centrums-cirklen” kan vi holde mane flere biler udenfor bymidten og skabe bedre fremkommelighed for dem som er nødt til at køre i centrum.
Samtidig kan vi anvise gratis P- plads til alle som vil gå i ti minutter, og sikre plads til dem som ikke kan eller skal købe noget der er for tungt til at bære.
Når mange borgere klager over situationen har de ret – der skulle have været en løsning inden man nedlægger de bestående P- Pladser.
Men det er ikke for sent så lad os se at komme i gang

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

95 − = 91