Lidt historie om Hillerød Forsyning

Tue Tortzen med lidt orientering og perspektivering:
Før 2005 var vandforsyning, spildevandsrensning, affaldsindsamling og fjernvarme samlet i ”Værkerne” som en del af Hillerød kommunes drift.
De blev styret af Teknisk udvalg og der blev sagerne behandlet på åbne dagsordener med mindre det var udbud af opgaver eller køb og salg af grunde og bygninger.
Forsyningsområdet var altså en del af det almindelige demokrati.
I den bølge af liberalisering som skyllede over samfundet kom der love om at vand- og spildevandsområdet skulle udskilles i selvstændige aktieselskaber.
Det var lidt uklart hvorfor, men der har givetvis været en skjult dagsorden om at man kunne sælge aktierne til private firmaer som så kunne tjene penge på borgernes behov for vand og spildevandsrensning.
Hillerød kommune gik et skridt videre og gjorde også fjernvarmen og affaldsindsamlingen til aktieselskaber. Til gengæld har vi – indtil videre – beholdt aktierne på kommunale hænder, og de skal stadig ikke give overskud, vi opkræver kun takster som dækker driften.
Men da Hillerød Forsynings aktieselskaber blev præsenteret gjorde de ledende politikere som et stort nummer ud af at nu skulle det hele være ”forretningsmæssigt” og minde om det private erhvervsliv.
Samtidig blev dagsordenerne lukkede for offentligheden i modsætning til fagudvalgenes dagsordener.
Der spekuleres stadig i at få private interesser ind, f.eks at få virksomhedsledere ind i forsyningens bestyrelse i stedet for folkevalgte.
Men Hillerød forsyning skal ikke drives billigst muligt- det skal drives bedst muligt for borgerne.
Det er f.eks stadig lovligt ikke at rense spildevandet for medicinrester. Et privat firma ville ikke gøre det, men når det er teknisk muligt skal vores kommunale selskab gøre det for miljøets skyld.
Det var ikke lovpligtigt at Hillerød Fjernvarme skulle komme Skævinge til undsætning og overtage EON`s alt for dyre private drift. Men vi gjorde det fordi vi blev et fællesskab efter kommunesammenlægningen.
Det giver ikke overskud at indsamle haveaffald og storskrald – men vi gør det som en service til borgerne.
Vores forsyningsselskaber skal fortsat drives for borgerne med størst muligt hensyn til miljøet og forsyningssikkerheden og under ledelse af de politikere vi har valgt til at styre byens øvrige anliggender.
Det kan – ligesom kommunens øvrige drift – ikke gøres 100 % fejlfrit, og derfor er det vigtigt at borgerne kan følge med i hvad der foregår og planlægges på samme måde som man kan følge Byrådets og fagudvalgenes arbejde.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

6 + 2 =