kommunens svar ang Horsevænget.

Marianne Jellesmark på vegne af beboerrepræsentationen fra Horsevænget stillet spørgsmål på sidste byrådsmøde og har skriftligt fået svar hvoraf Hillerødposten bringer følgende:

Er Hillerød Kommune forpligtet til at genhuse lejerne, såfremt de ikke har råd til evt. kommende huslejestigninger og derfor må flytte?

Svar:
Kommunen har som udgangspunkt ikke en genhusningsforpligtelse for borgere, der ikke kan betale husleje pga. en huslejestigning. Kommunen har en boligsocial forpligtelse overfor visse grupper af borgere. På Hillerød Kommunens hjemmeside kan du læse om, hvem byrådet har besluttet kan skrives op på den boligsociale venteliste: https://www.hillerod.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/akut-bolignoed/

Hvordan vil Hillerød Kommune imødekomme de særlige behov flere beboere har til deres bolig mht. indretning og beliggenhed, såfremt beboerne er nødt til at flytte fra nuværende bolig?

Svar:
Hvis en borger har særlige behov i forhold til indretning af boligen pga. fysiske eller psykiske udfordringer, kan borgeren henvende sig til kommunen og søge om at blive visiteret til en bolig efter ældreboliglovgivningen. Det er også mulighed for at søge om hjælp til særlige indretninger, såfremt man har en funktionsnedsættelse.

Hvad er årsag til, at Hillerød Kommune gennem en længere årrække ikke har vedligeholdt bygningerne tilstrækkeligt?

Svar:
Hillerød Kommune har vedligeholdt bygninger gennem årene, men som du peger på, ikke tilstrækkeligt. Det skyldes, at det ikke har været muligt at afsætte nok penge til det.

Er merudgifterne til huslejehjælp m.v. ved huslejestigninger eller flytning til dyrere lejligheder beregnet, og hvad beløber denne sig til?

Svar:
Der er ikke foretaget beregninger af kommunens eventuelle udgiftsstigninger, da det forudsætter et kendskab til den enkeltes beboers privatøkonomi set i forhold til en eventuel huslejestigning. Kommunen afholder 25% eller 50 % af udgiften til boligstøtten afhængig af om den udbetales som boligydelse eller boligsikring. Derudover kan kommunen i en periode, til en begrænset personkreds, yde særlig støtte til høje boligudgifter såfremt det ikke er muligt at skaffe en billigere bolig.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 12 = 21