Imponerende uvidenhed hos byrådspolitikerne

Tue Tortzen har følgende indlæg om separatkloakeringen i Hillerød

I Hillerød forsyning arbejder vi på at få et anlæg som kan rense spildevandet for medicinrester. Det er meget vigtigt fordi der bl.a. kommer hormonstoffer og kemikalier ud i naturen fra de piller og injektioner mange af os indtager – og afleverer.
Dette anlæg kan samtidig rense vandet bedre for kvælstof og fosfor og dermed påvirke åer og søer mindre, det bliver en stor forbedring.

Men at tro at det løser Hillerød kommunes problemer med at kloakkerne løber over fordi regnvand og spildevand blandes sammen – det er ønske-politik.

Da vi lavede spildevandsplanen for 2013-16 var alle partier med på at nu skulle der separatkloakeres så regnvandet blev skilt fra spildevandet.
Nogle borgere protesterede og Venstre så en mulighed for at få stemmer på at være imod selvom hele byrådet var vel informerede om at separatkloakering er nødvendig.

Besynderligt nok var SF de næste der meldte sig med Peter Langers motto :”ingen skal gå fra hus og hjem på grund af Tue`s separatkloakering.
Så blev det for meget for Socialdemokraterne og Radikale som frygtede at tabe stemmer til begge sider – og så var flertallet væk.
Der blev så vedtaget en ”solidarisk” spildevandsplan hvor solidariteten bestod i at lade den halvdel af borgerne som har separatkloakeret være med til at betale for dyre og dårlige løsninger som betød at den anden halvdel af borgerne kunne slippe for at betale.

Alle politikere fik fuld indsigt i de tekniske forhold, ingen kan påstå at de ikke kunne forudse at den nye plan ikke duer.
Alligevel kan man læse følgende udtalelse fra Louise Colding Sørensen : Jeg var ikke opmærksom på at Renseanlægget var planlagt ud fra en meget højere grad af separatkloakering end det der er gennemført i dag.
Dengang var Louise formand for Hillerød Forsyning – nu er hun formand for natur- miljø og klimaudvalget.

Har vi virkelig politikere som ikke sætter sig ind i de sager de har ansvar for – sager til halve og hele milliarder ?

Vi fik klar og tydelig besked fra embedsmændene både på Rådhuset og i Forvaltningen : Det bliver halvt så godt og dobbelt så dyrt hvis man ikke gennemfører separatkloakeringen af offentlige og private arealer på en gang.

Jeg kan god forstå at det er svært at indrømme så åbenlys en fejl – men det er bedre end at fortsætte i en forkert retning

Tue Tortzen Byrådsmedlen Enhedslisten (Ø)

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

3 + 1 =