Her er vores holdning til placeringen af J-Jensens genbrugsanlæg.

Ja til genbrug og arbejdspladser
Enhedslisten stemte for at udsætte beslutningen om J-Jensens genanvendelsesanlæg fordi vi håber der kan findes en løsning så der kommer arbejdspladser og gode miljøløsninger til vores kommune.
Vi kommer ikke til at stemme for en løsning på Højlundevej, vejnettet kan ikke bære den tunge trafik og der er bedre egnede steder i kommunen til anlægget.
Da et flertal vedtog at droppe Erhvervstrekanten (motortrafikvejen/Herredsvejen) pegede vi på at anlægget i stedet kunne ligge ved Genbrugsstationen på Solrødgård hvor vejforbindelserne er lige så gode.
Andre politikere fik ændret den overordnede planlægning (”Fingerplanen”) så det i stedet blev lovligt at lægge anlægget på Lyngevej/Højlundevej – en trafikmæssig meget dårlig løsning.
Enhedslisten holder fast i forslaget om Solrødgård som ejes af Hillerød Forsyning.
Byrådet og bestyrelsen kan beslutte at stille jorden til rådighed.
Området kan også bruges til solcellepark, men til sådan en er det ikke nødvendigt med god vejadgang. Måske kunne Forsyningen og J.Jensen bytte jord enten ved salg eller leje så begge dele kan lade sig gøre. Den tunge lastbiltrafik ville få gode adgangsforhold til genbrugspladsen og naboerne i Uvelse ville slippe for trafikken og ulemperne ved anlægget.
Det er meget vigtigt at byggematerialer genbruges og der er mange arbejdspladser i spil for os som er bedst med en kost og en skovl. Det er faktisk den eneste virksomhed i området som giver håb om at nedbringe arbejdsløsheden for de ufaglærte og dte vejer meget tungt for os i Enhedslisten.
Derfor bør Hillerød kommune og J. Jensen gøre sig meget umage med at finde en løsning så det kan lade sig gøre at komme videre – for miljøets og arbejdspladsernes skyld

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

30 − = 29