Enhedslisten Hillerød har haft Generalforsamling

Vi har hold en god generalforsamling hvor der blev valgt ny bestyrelse og diskuteret politik.
Den nyvalgte bestyrelsen og årsregnskabet kan du se under menuen: OM AFDELINGEN.

Medlemmerne drøftede den politiske situation og særligt mulighederne for at få en stærkere miljø- og arbejdsmarkedspolitik efter folketingsvalget.
Byrådsmedlem Tue Tortzen fortalte om arbejdet i byrådet efter at Socialdemokratiet og Venstre har lavet en aftale om at konstituere sig og styre kommunen sammen.
Det betød et alvorligt ryk til højre og i særdeleshed at Enhedslistens indflydelse blev stærkt begrænset.
Enhedslisten har imidlertid formået at markere sig på en række områder, og en del af de principper vi havde fået arbejdet ind i budgetlægningen er fastholdt, ja endda styrket.
Her tænkes specielt på at indtænke skatteindtægter fra nye borgere i budgettet for at undgå unødvendige .
På det Tekniske/ Miljøområdet har vi fortsat kritikken af den ufuldstændige spildevandsplan som medfører store udledninger af kloakvand til søer, åer og fjord/sund.
Vi fik stoppet planen om at afskaffet pligten til at opsamle regnvand til toilet og vask ved nybyggere.
Vi fik stoppet forsøget på at afskaffe indsamlingen af haveaffald, og ”skel- ordningen” som ville betyde at alle skraldespande skulle trækkes frem til skellet.
Desværre fik vi ikke fastholdt den kommunale udnyttelse af geotermi – det er nu overgivet til A P Møller.
Vi er meget tilfredse med at der er sat 17 millioner af til renovering af Horsevænget- men der mangler mange flere penge til flere penge til at vedligeholde kommunens bygninger. Der er et efterslæb på ½ milliard
Vi fik en halv aftale om at teglgårdssøen anlægges som badesø i år – hvis det smutter må vi arbejde for at få den med i budget 20. Desværre er sagen blevet en slags ”gidsel” i budgetspillet.
Der har været megen debat om boligbyggeriet i bymidten. Vi har fastholdt at fremtidens byer skal have tæt beboelse omkring stationerne, og at byfornyelse med moderne, energirigtige boliger er nødvendige. Det betyder naturligvis ikke at man bare skal rive bevaringsværdige bygninger ned.
Der er kommet færre flygtninge end først ventet, og efterhånden bliver nogen af de flygtningeboliger kommunen oprettede fraflyttet. Det giver mulighed for at få flere hjemløseboliger, en sag vi skal kæmpe for.
På det sociale område har vi støttet de forældre som kræver at deres handicappede børn får et egnet skoletilbud.
Det er lykkedes at få indført ”Flextrafik” som er en bus man kan ringe efter. Det er et fremskridt for folk i områder med dårlig busbetjening, og for folk som har svært ved at gå til busstoppestedet.
Som nævnt har vi gode møder i baggrundsgruppen, men der er alt for lidt opfølgning med læserbreve, facebook og anden politisk agitation.
Højredrejningen er ikke så synlig endnu, og vi ved ikke hvad S og V har aftalt om virksomhedsskatter, nedskæringer , miljøpolitik og andre vigtige spørgsmål.
Til bestyrelsen blev valgt Johnny Kristiansen (kontaktperson) , Karl Erik Rasmussen(kasserer) , Anne Mette Nielsen, Kamal Quad, Gitte V. Hansen, Tue Tortzen , Frederik Bach og Stig Hansen.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

50 + = 51