Dobbelt så dyrt – halvt så godt

Tue Tortzen, Enhedslisten medlem af Byrådet i Hillerød har skrevet et indlæg om kloakeringsproblemerne, han skriver:

De seneste måneders enorme mængder af regn har vist os at klimaforandringerne får stor betydning for de tekniske indretninger af vores samfund.
Vi har ikke mange alvorlige oversvømmelser i Hillerød kommune, men kloakkerne løber over og så kommer der spildevand ud i åer og søer.
Desværre har vi ikke nogen præcise målinger af hvor mange tons fosfor, kvælstof og andre stoffer som på den måde løber udenom rensningsanlæggene, men der er ikke tvivl om at det er store mængder som forurener naturen – i sidste ende Arresø, Roskilde fjord og Øresund.
Den spildevandsplan byrådsflertallet har vedtaget betyder at man kun separatkloakerer veje og offentlige bygninger. Regnvandet fra private pladser og tage løber stadig i spildevandskloakkerne – som så løber over. Kommunen besluttede midt i 90èrne at alt nybyggeri skal separatkloakeres , så bygninger fra efter den tid har betalt og er med til at gøre problemet mindre.
Men der er der mange tage og indkørsler fra før 1995. For eksempel i Industrivænget hvor vejarealet udgør ca 15 % og de private arealer udgør 85 %.
Her skal vi nu lægge en regnvandsledning som kun får tilslutning fra det offentlige areal – mens de 85 % på private grunde fortsat kommer i fælleskloakken. Spild af penge, fortsat udledning til naturen når det regner meget.

I bymidten planlægges på samme måde at separatkloakere vejvandet – men ikke de private ejendomme. Slotsgade skal graves op , det er besværligt men nødvendigt. Men når man ikke får de private ejendomme med løser man kun en lille del af problemet – og forureningen fortsætter. Når der så engang kommer en lovgivning der pålægger at alle skal være med kan vi grave gaden op igen….
Ud over at forurene betyder regnvand i spildevandsledningerne at store mængder af rent vand skal behandles i rensningsanlægget, det er dyrt og det betaler vi alle sammen for over spildevandstaksten.
Politikkerne har bestemt ikke gjort borgerne en tjeneste ved at bøje sig for den borgergruppe der var imod separatkloakering. De skulle hellere have lyttet til teknikkerne som anbefalede at vi får regnvandet ud af kloakkerne på en gang. Det er ikke for sent, men hver gang vi begynder på ”den halve løsning” i et område bliver det dyrere og mere besværligt.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

29 + = 38