Debatten om nybyggeri i Hammersholt

Enhedslisten har haft dette facebookopslag som har vakt opsigt og mange kommenteringer.
Det er lavet efter at vores byrådsmedlem Tue Tortzen stemte for et forslag som delte byrådet:
Facebookopslaget er her: Enhedslisten Hillerød facebook
Men er er det Tue skrev:
Debatten om nybyggeri i Hammersholt
Hvorfor har jeg stemt for at arbejde videre med en ”bæredygtig” landsby ”- ” Hammersholt Enge” der hvor der nu er en papiruldsfabrik?
I 2016 kom ejeren af ”Papiruldsgrunden” på Brødeskovvej med et ønske om at bygge en del boliger. Det kom ikke med i kommuneplanen men blev henvist til at forslaget kan genoptages i forbindelse med kommuneplan 2021. Ingen partier var imod ideen den gang, men først skulle vi have projekterne i Ullerød Nord, Favrholm og Dyremosegård i gang.
I januar 2021 meldte 2 grundejere sig med ønsker om boligbyggeri på markerne langs Brødeskovvej. Disse forslag vakte opsigt og protest, fordi de ville bryde med princippet om det åbne land mellem Hillerød og Allerød. Alle partier er nu enige om at afvise de to nye boligprojekter langs Brødeskovvej.
”Hammersholt enge” er en helt anden sag fordi, det er industrijord som omdannes til boliger. Dermed vil en væsentlig del af lastbiltrafikken forsvinde fra Brødeskovvej – men afløses af flere personbiler. Der vil være ca. 5 minutter på cykel til den nye Favrholm station, det vil givet betyde at mange vælger at bruge kollektiv trafik.
Dette byggeri vil ikke tage udsigten fra nogen. Det erstatter nedslidte industribygninger og nord for dem er der langs med S- banen en affaldsplads fra det gamle teglværk.
Det der er flertal for i byrådet er: Ejeren skal komme med et mindre projekt, og der skal holdes et borgermøde, hvor det forklares hvad der menes med ”bæredygtigt”, ”fællesskab” og ”nytænkende.
Derefter tager byrådet endelig stilling til projektets videre skæbne.
Tue Tortzen
Byrådsmedlem Enhedslisten (Ø)

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

22 + = 29