Besparelser eller en velfungerende kommune?

Regeringen vil hellere give store skattelettelser til de mest velstillede end at give penge til velfærd.
Velfærd som der er sparet alt for meget på i de sidste mange år, men som vi alle har glæde af fungerer optimalt.
Vi har penge til at forbedre vores velfærd og tage os af de allersvageste i vores samfund, hvis vi vil.
I Hillerød kommune har vi en hjemmepleje og sygepleje, hvor medarbejderne gør et stort og godt stykke arbejde. Men de presses af tætpakkede kørelister, hvor der er afsat faste minutter til hver enkelt opgave, hvilket ofte giver for lidt tid til den enkelte borger.
Fælleslisten mener ikke der er afsat penge nok i forhold til de opgaver, der skal udføres. Det er utilfredsstillende for både borgerne og medarbejderne.
Her skal ikke spares, men tilføres flere penge, så borgerne kan få den nødvendige og bedste pleje.
Det samme gælder for rehabiliteringen, som modtager borgere fra hospitalet til genoptræning, inden de skal hjem eller overflyttes til et plejehjem.
Rehabiliteringen har fået udlignet sit underskud, men hvis ikke rammebevillingen, som er et fast beløb, der gives til afdelingen, bliver sat op, vil der igen blive underskud. Patienterne udskrives i dag tidligere og har mere komplekse sygdomsforløb end for få år siden.
Mange af dem, som vi modtager på Rehabiliteringen, lå tidligere på hospitalet. Det betyder, at plejen er blevet mere kompleks og krævende. Derfor skal der være det nødvendige personale, det mener jeg ikke der i dag.
I budgettet for 2018 lægges der op til at vi skal spare ca. 4,5millioner på plejecentrene. Det betyder, at der bliver færre ansatte. Det vil Fælleslisten ikke være med til.
Beboerne på plejecentrene skal selvfølgelig have den pleje og omsorg, de har behov for. Det kræver at, der er personale nok.
På børneområdet ved vi, at tidlig indsats er en rigtig god investering.
Vi har fokus på tidlig indsats og derfor har Fælleslisten været med til at etablere familieiværksætterne, det er et godt tilbud til første gangs forældre.
Ordningen er en stor succes.
Vi skal fortsætte med den forebyggende og tidlige indsats, derfor ønsker, vi at alle børn får besøg af en sundhedsplejerske, når de er 3 1/2år.
Også for daginstitutionerne er der lagt op til besparelser. Her vil vi i Fælleslisten øge bemandingen og arbejde hen imod en minimumsnormering, som betyder 3 børn til en voksen i vuggestuen og 6 børn til en voksen i børnehaven.
Dagplejen skal højst have 4 børn og ikke som nu 5 børn.
Vi ved at gode normeringer med veluddannet personale og pædagoger forebygger negativ social arv.
Vi ønsker en rød tråd, hvor alle der har brug for hjælp og støtte får den hele vejen fra spæd til voksen.
Vi ønsker ikke en besparelse på 2 millioner på Levuk, som er for de allermest sårbare, unge vi har i kommunen.
Der er flere ikke spiselige besparelser, blandt andet på skoleområdet, Basen og SSP-organiseringen.
Nanna Kjær
Medlem af byrådet for Fælleslisten
Næstformand i Sundheds- og socialudvalget
Medlem af Børn og Familieudvalget

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 + 8 =